Sponsor tytularny


Sponsor strategiczny


Sponsorzy cyklu


Partner etapu pływackiego


Partnerzy cyklu


Miasta partnerskie


Partnerzy medialni cyklu


Lokalni patroni medialni