Program zawodów:

07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (w namiocie w okolicy strefy zmian),

09:00 - zakończenie wydawania pakietów (na dystansie 1/8 IM i 1/4 IM),

7:00 - 9:30 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian zawodników dystansu 1/4 IM,

7:00 - 9:30 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian zawodników dystansu 1/8 IM,

10:00 - START dystansu 1/4 IM,

10:45 - START dystansu 1/8 IM,

13:00 – 15:00 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian dystansu 1/8 oraz 1/4 IM,

13:45 - dekoracja zwycięzców OPEN, kategorii wiekowych oraz sztafet dystansu 1/8 oraz 1/4 IM