Regulamin

 

Regulamin

Regulamin zawodów Samsung River Triathlon Series

Regulamin sztafet

 

Oświadczenia

Zgoda rodzica lub opiekuna na start osoby niepełnoletniej